Dial-up lub ISDN - łącza wdzwaniane

Połączenie Dial-up lub ISDN

Jeśli posiadasz łącze modemowe typu Dial-up do Internetu (zwykłe 56K lub ISDN) i komputer PC z Win95, Win98 lub NT4.0, masz wszystko, co potrzebne jest do uruchomienia WinRoute. WinRoute wymaga komputera, który posiada:

Connection via Dial-up or ISDN

W przypadku posiadania modemu ISDN połączonego przez Ethernet należy skonfigurować połączenie według wskazówek umieszczonych w rozdziale Połączenie DSL.

Przed połączeniem sprawdź

WinRoute używa Dial-up Networking lub usługi RAS dostępnych w systemie do połączenia z Internetem.

dialupnet

Zalecane jest próbne połączenie z Internetem przed instalacją pakietu WinRoute.

Konfiguracja WinRoute

  1. W menu Settings->Interface table - zobaczysz wszystkie interfejsy sieciowe zainstalowane w komputerze. Interfejsy Dial-up nazywają się RAS w WinRoute niezależnie od zainstalowanego systemu (Windows 95/98 lub NT).
  2. Wybierz Properties interfejsu RAS
  3. Zaznacz opcję "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through"
  4. Przejdź do zakładki RAS w oknie Properties, wybierz lub stwórz nowe połączenie.

Pamiętaj! NAT musi być zaznaczone na interfejsie RAS, zaś musi być wyłączone na interfejsie(ach), które łączą z siecią lokalną.

Konfiguracja interfejsu Ethernet

  1. Sprawdź czy NIE jest bramką ustawioną w właściwościach TCP/IP interfejsu wewnętrznego i czy ma przyznany adres IP "typu wewnętrznego" (np.10.10.1.1).
  2. Adresy IP serwerów DNS winny być podane przez dostawcę usług internetowych (ISP).

Możesz ustawić pakiet WinRoute, aby automatycznie zestawiał połączenie z Internetem, gdy pojawi się ruch w sieci wymagający połączenia (np. użytkownik włączy przeglądarkę)